AG138官网为您找到"

三公九卿

"相关结果约50,100个

秦朝官制- 維基百科,自由的百科全書

最高權力者為皇帝,皇帝下設三公(即:太尉,丞相,御史大夫)。 ... 秦王嬴政稱始皇帝 後,建立了由丞相、御史大夫、國尉、九卿等組成的中央政府,輔佐皇帝管理全國 ...
zh.wikipedia.org/zh-hk/秦朝官制

三公九卿_百度百科

三公九卿(sān gōng jiǔ qīng)据史记记载“闻古之圣人,不居朝廷,必在卜医之中。今 吾已见三公九卿朝士大夫,皆可知矣。试之卜数中以观采。”三公是中国古代最尊显 ...
wapbaike.baidu.com/item/三公九卿

三公九卿制度最早建立于倩女幽魂手游科举答题答案_搞趣网

2017年1月10日 ... 三公九卿制度最早建立于?倩女幽魂手游科举答题三公九卿制度最早建立于?不要 急小编为大家分享答案,快来看看吧!
www.gao7.com/qnyh/detail-771394.shtm

古代三公九卿与三省六部_一得斋主人_新浪博客

2016年11月1日 ... 古代三公九卿与三省六部. 三 公. 中国古代朝廷中最尊晏的三个官职的合称。周代己 有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》、《礼记》等书以为三公指 ...
blog.sina.com.cn/s/blog_9ffd30b80102viot.html

三公九卿_百度百科

三公九卿(sān gōng jiǔ qīng)据史记记载“闻古之圣人,不居朝廷,必在卜医之中。今 吾已见三公九卿朝士大夫,皆可知矣。试之卜数中以观采。”三公是中国古代最尊显 ...
baike.baidu.com/item/三公九卿制

三公九卿制_互动百科

三公九卿制-三公九卿制度早在战国时期开始形成,到秦汉时期得以确立。
www.baike.com/wiki/三公九卿制

三公九卿具體都指什麼? - 問版主(正體)

2009年9月17日 ... 歷代三公九卿的含義:. 三公九卿是我國封建社會的中央政府高級官職,它的設立始於 秦朝。秦始皇統一六國後,為更好地統治國家,開始設立三公。
tw.wenbanzhu.com/三公九卿具体都指什么?

三公九卿_百度百科

三公九卿(sān gōng jiǔ qīng)据史记记载“闻古之圣人,不居朝廷,必在卜医之中。今 吾已见三公九卿朝士大夫,皆可知矣。试之卜数中以观采。”三公是中国古代最尊显 ...
baike.baidu.com/item/三公九卿

中国古代三公九卿

九卿定为九种官职,则始于新,其制中以中二千石为卿。即以大司马司允、大司徒 司直、大司空司若、羲和、作土、秩宗、典乐、共工、予虞为九卿,分属于三公
xh.5156edu.com/page/z3800m1837j18760.html

秦朝官制- 维基百科,自由的百科全书

秦国的政治制度在战国时期已经基本形成,灭六国之后,秦朝建立了以皇帝为首的 高度集中的秦朝官制,这些体系与之前的秦国制度有所不同,也为后世的汉魏等朝延 袭,其监察官制度与九卿制度甚至延续到中国的最后一个朝代清朝。 ... 最高权力者为 皇帝,皇帝下设三公(即:太尉,丞相,御史大夫)。 丞相下设中尉,九卿(即:卫尉, 郎中 ...
zh.wikipedia.org/zh-hans/秦朝官制